Modalitats de participació

Els participants que realitzin comunicacions lliures disposaran d’un espai de temps per les seves presentacions d'entre 10 i 15 minuts. A continuació hi haurà temps pel debat, on el públic tindrà l'oportunitat d’intercanviar opinions al voltant del tema.

A l’espai destinat als pòsters, els participants prepararan una comunicació lliure amb un format de pòster. Tots els pòsters s’exposaran i es destinarà una franja horària per a la seva explicació.

Les llengües vehiculars de les Jornades seran el català, el castellà i l’anglès.

 

·Tancat el termini per a la recepció de propostes de comunicació, pòsters i grups per als concerts.