Informació per a la presentació de pòsters

Les presentacions dels pòsters seran el divendres 9 de 16:00 a 17:00 hores.Hi haurà un temps màxim de 5 minuts per fer cada presentació.

La mida del pòster hauria de ser similar a DIN A1 (594x891mm), en tot cas no pot superar els 750x1500 mm. El paper ha de ser d’entre 70 i 130 gr., i no ha d’estar muntat sobre cap mena de bastidor o suport rígid, ja que es penjarà directament sobre els panells previstos per l’organització, però sí que pot estar plastificat si es desitja. L’orientació del paper ha de ser vertical. En el pòster hi ha de figurar el nom de l’autor i un correu electrònic de contacte.

Els pòsters s’entregaran en el moment de la recepció dels participants, el dia 7 de 17:30 a 18:45 hores. En aquest moment un membre de l’organització acompanyarà l’autor a situar el pòster en el corresponent panell. Els pòsters es podran retirar el dia 9 a partir de les 19:30 hores. Si no es retira abans de les 21:00 hores l’organització considerarà que l’autor no està interessat en conservar-lo i s’ocuparà de retirar-lo i destruir-lo.

L’abstract lliurat formarà part del dossier que s’entregarà als assistents de les jornades. L’organització també ofereix la possibilitat de que els autors ens enviïn informació complementària al pòster per posar a disposició dels assistents. Recomanem presentar el pòster en versió reduïda o bé les traduccions a les llengües vehiculars de les jornades (català, castellà i anglès) del text que contingui. L’organització facilitarà les còpies d’aquesta documentació (màxim un foli a doble cara per idioma), i per aquest motiu s’ha d’especificar si es vol fer o no tant aviat com sigui possible i enviar-nos el material per correu electrònic abans del dia 15 d’abril.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres per correu electrònic (jornades.musicologia@gmail.com)